คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ยอร์ช Nattachai Chalermwat

ความเชี่ยวชาญ

ผู้ชำนาญการและนักลงทุนทองคำ

ประวัติและผลงาน

วิทยากรรับเชิญรายการโทรทัศน์
รายการคนตื่นทอง
รายการริชแฟมิลี่
รายการเกาะกระแสหุ้น
รายการส่องหุ้น
รายการบอยทอยสตอรี่ ฯลฯ

ประสบการณ์การจัดอบรม การลงทุน การวิเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548

ประสบการณ์การลงทุนในตลาด Spot (Forex) / Gold Futures / Afet / Stock / Options ตั้งแต่ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน
– กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท พราว เอเจนซี่ จำกัด
– กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เฟิร์ทไนน์ จำกัด
– อดีตกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท เวลธโกลด์9999 จำกัด(ห้างทองกิมเฮง9999)
– อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธนโชติ จำกัด
– อดีตที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท จีไอเอสพี จำกัด
– อดีตผู้จัดการ บริษัท โอนเนอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

วิทยากรพิเศษ และเขียนบทความเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทอง
– ยูไนเต็ด โกลบอล แอทเสท แมนเเนทเม้นท์
– บริษัท เวลโกลด์9999 จำกัด
– บริษัท ชายนิ่งโกลด์ จำกัด
– บริษัท แซกซอนกรุ๊ป จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ เฟิร์สเตท ฟิวเจอร์ส (อินโดนีเซีย)
– บริษัท มิลิเนี่ยม โกลด์ ลิ้ง จำกัด (ประเทศลาว)
– สถาบันอบรมธุรกิจร้านทอง K&L

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้