คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

วัชระ มณีศรี

ความเชี่ยวชาญ

การตลาดออนไลน์

ประวัติและผลงาน

ผมเริ่มต้นทำเงินออนไลน์ด้วย Affiliate จากต่างประเทศหลายๆ เจ้า พัฒนามาเป็นการผลิต Information Product เป็นของตัวเอง เพื่อส่งมอบความรู้ให้กับผู้คนมากมายที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำการตลาดออนไลน์ ว่าต้องมีเครื่องมืออะไรบ้าง วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มากขึ้น นั้นต้องทำอย่างไร
.
ทั้งนี้ผมมุ่งหวังให้เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจจากออฟไลน์ ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ ได้เข้าใจหลักการ รวมทั้งวิธีการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการของคุณได้
.
และแน่นอนว่าในคอร์สออนไลน์ทั้งหมดของผม ล้วนแล้วแต่มาจากประสบการณ์จริงที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงๆ พร้อมพาท่านให้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมทั้งสามารถปรับประยุกต์เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อทำให้การทำงาน และทำตลาดบนโลกออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
.
ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามในบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดของผม ท่านสามารถส่งคำถามมาหลังไมค์ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอร์สออนไลน์ของคุณผมจะช่วยท่านให้นำความรู้ที่ได้นี้ไปลงมือทำอย่างจริงจัง

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้