คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

สุหฤท วินิจฉัยกุล

ความเชี่ยวชาญ

Motion Graphic

ประวัติและผลงาน

– ประสบการณ์ทำงานสายงาน Motion graphic กว่า 10 ปี

– ฟรีแลนซ์ Creative, Art Director, Producer, Shutterstock Contributor

– อาจารย์พิเศษคลาส After Effects และที่ปรึกษาธีสีสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้