คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

สิทธิพร มูลทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจส่งออก

ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อดีตผู้บริหารธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย

– ประสบการณ์ทำงานในสายงาน International Trade กว่า 16 ปี เดินทางเพื่อทำการค้ามาแล้วทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ

– ปัจจุบันทำธุรกิจนำเข้าส่งออกของตนเอง สอนการตลาดส่งออก และเป็นที่ปรึกษาอิสระ

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้