คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ศตพล จันทร์ณรงค์

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจออนไลน์

ประวัติและผลงาน

นักธุรกิจมือทองผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประสบความสำเร็จจากการค่อยๆ ต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิม ทำให้พื้นฐานดีและได้เปรียบ (เพราะต่อยอดจากธุรกิจเดิม)
.
อ.ศตพล ถนัดในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศจีน และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น ธุรกิจให้เช่าโกดังสินค้า ให้เช่าอุปกรณ์การจัดแสดงในงาน Exhibition

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้