คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ภัทร์ธีรา ทุ่งโพธิแดง

ความเชี่ยวชาญ

Facebook Advertising

ประวัติและผลงาน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์
ประสบการณ์ทำธุรกิจเกือบ 7 ปีเต็มๆ ผ่านสินค้ามากว่า 100 อย่าง ตลอด 7 ปี ทั้งงานธุรกิจ งานที่ปรึกษา และงานสอน

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้