คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

การวางแผนการเงินและการลงทุน

ประวัติและผลงาน

– อดีตวิศวกรวางแผน ในตำแหน่งพนักงานงานประจำ ระยะเวลาการทำงานเกือบ 10 ปี
– ผู้ก่อตั้งบริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
– วิทยากรบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินทั้งในองค์กร และสำหรับประชาชนทั่วไป
– โค้ชการเงินรายการ The Money ทางช่อง True
– เจ้าของผลงาน Pocket Book ติดอันดับ Best Seller
– Columnist ประจำของ Sanook Money และวารสาร Money & Wealth
– กูรูด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในรายการ ญ ผู้หญิงรอบรู้ และ Smart Money ทาง Money Channel

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้