คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

เอกภพ หอมเชย

ความเชี่ยวชาญ

สอนออกแบบสิ่งพิมพ์

ประวัติและผลงาน

เปิดคอร์สเรียนเป็นกลุ่มและตัวต่อตัวที่เว็บไซต์ http://www.bwitdesign.com
สอนออกแบบและแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม photoshop และ illustrator

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้