คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

อินสิกานต์ ชัยนิภัทร์ภิญโญ

ความเชี่ยวชาญ

วิชาความถนัด PAT4

ประวัติและผลงาน

ผู้ก่อตั้ง http://www.artskillsstudio.com และเจ้าของแฟนเพจ https://www.facebook.com/artskillstudio

คุณอินสิกานต์ หรือ พี่นุ๊ก จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรม สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น Freelance ทางด้าน Interior Design ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ที่ Art Skill Studio

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้