คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ณัฐพล ขาวสำลี

ความเชี่ยวชาญ

e-Commerce, การตลาดออนไลน์

ประวัติและผลงาน

เจ้าของเว็บไซต์ Nattaphon.com บทความด้าน Internet Marketing & Web Design และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ Affiliate Marketing ทั้งจาก CJ, Clickbank, Amazon, และอื่นๆ
.
เชี่ยวชาญซอฟท์แวร์ Photoshop, Dreamweaver, โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ต่างๆ, เว็บไซต์สำเร็จรูปอย่าง Joomla, WordPress, มีความรู้ด้าน HTML, CSS และ การทำ Video อีกด้วย
.
ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็นวิทยากร ที่ Social Media Coach Thailand อีกทั้งยังเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ และ Facebook Page ทั่วไป

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้