คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

อินโนเวท

ความเชี่ยวชาญ

บริษัทฝึกอบรม

ประวัติและผลงาน

บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ Mass ที่ไม่เพียงแต่จะมีผลงานด้านงานเขียนอันโด่งดังอย่าง “พระพุทธเจ้า สอน How to สู่ความสำเร็จ” ยังเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้สร้างความรู้ให้กับผู้คนมาแล้วอย่างมากมาย
.
วันนี้ อ.ราช รามัญ ได้ให้เกียรติร่วมงานกับ “ตลาดปัญญา” โดยการร่วมผลิตคอร์สออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้กับ อ.ราช รามัญ ได้มีโอกาสเรียน ผ่านสื่อออนไลน์ ในคอร์สเรียนที่ชื่อว่า “รวยด้วยฟรีแลนซ์”

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้