คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

เจษฎา รัตนแป้น

ประวัติและผลงาน

นักลงทุนในตลาดหุ้น Full Time Trader และเป็นผู้สอนหุ้นให้กับนักลงทุนทั้งมือใหม่-มือเก่า มีประสบการณ์การสอนหุ้นมากกว่า 20 จำนวนรอบ และสอนผู้เรียนมาแล้วกว่า 100 คน

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้