คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ

ความเชี่ยวชาญ

เคล็ดลับการจำ

ประวัติและผลงาน

นักศึกษาแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– เจ้าของหลักสูตรนพลักษณ์ จิตวิทยาบุคลิกภาพที่มีความแม่นยำและลึกซึ้ง สอนมากว่า 10 ปี

– เปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิธีเรียนรู้  เคล็ดลับวิชาจำ และอ่านติดจรวด

– นักเขียน eBook Bestseller นิยายแนว How-to ชื่อ “หมอเจ็บ”

– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการศึกษา

– ผู้เขี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบ Homeschool

– เป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Adviser) ของบริษัทประกันชีวิตชั้นแห่งหนึ่ง

– มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับตัวแทนประกันชีวิต และผู้บริหารฝ่ายขาย

– เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแบบโฮมสคูล โดยมีประสบการณ์จัดให้กับเด็กๆ มานานกว่า 15 ปี

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้