รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ

นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ

เคล็ดลับการจำ

นักศึกษาแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เจ้าของหลักสูตรนพลักษณ์ จิตวิทยาบุคลิกภาพที่มีความแม่นยำและลึกซึ้ง สอนมากว่า 10 ปี - เปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิธีเรียนรู้  เคล็ดลับวิชาจำ และอ่านติดจรวด - นักเขียน eBook Bestseller นิยายแนว How-to ชื่อ "หมอเจ็บ" - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการศึกษา - ผู้เขี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบ Homeschool - เป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Adviser) ของบริษัทประกันชีวิตชั้นแห่งหนึ่ง - มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับตัวแทนประกันชีวิต และผู้บริหารฝ่ายขาย - เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแบบโฮมสคูล โดยมีประสบการณ์จัดให้กับเด็กๆ มานานกว่า 15 ปี
  •  1
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้