คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

ความเชี่ยวชาญ

Information Technology

ประวัติและผลงาน

ผู้เขียนหนังสือ “สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 6″ ที่วางขายตามร้านหนังสือชั้นนำมากมายทั่วประเทศ
.
บัดนี้คุณ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย ได้ร่วมงานกับเรา “ตลาดปัญญา.com” สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีเนื้อหาเข้มข้นและเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อต่อยอดในสายอาชีพหรือเพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้เรียนที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านไอทีทุกคน

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้