คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

กมลเวช เมืองศรี

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจเครือข่าย MLM

ประวัติและผลงาน

อ.กมลเวช เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายด้วยวิธีการตลาดแบบดึงดูด (Attraction Marketing) ผนวกกับสุดยอดการ Coaching ทีมงานที่ “ใช่” ทั้งเนื้อหาและวิธีการ
.
วิธีการสร้างเครือข่ายทีมงานของ อ.กมลเวช นั้นไม่ธรรมดา ไม่เคยปลูกฝังให้คนขายสินค้า หรือขายโอกาสทางธุรกิจเลย กลับกัน อ.กมลเวช เน้นสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ ขยายธุรกิจด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้คน และสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืนด้วยสูตรแห่งความสำเร็จที่เรียนรู้มาจากผู้นำระดับโลก
.
คอร์สที่ อ.กมลเวช สอนในตลาดปัญญานี้ เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง และประสบการณ์ตรง ที่ได้ตกตะกอน และกลั่นกรองออกมาเป็นคอร์สที่มีคุณค่าสูงที่ทุกคนไม่ควรพลาด

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้