คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

golfanirutt

ความเชี่ยวชาญ

Content Marketing, Branding, Facebook Fanpage, Line@, ธุรกิจเงินล้านสร้างได้เอง

ประวัติและผลงาน

 กอล์ฟ อนิรุจน์

 Education

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 Work

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็มเอส เร้นท์ จำกัด
(บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงานอีเว้นท์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
(บริการด้านการตลาดออนไลน์ และการเปิดร้านค้าออนไลน์)

ผู้ก่อตั้งเพจ Golf Anirutt
(http://www.facebook.com/golfaniruttbrand)

 

ที่ปรึกษาด้าน Personal Branding

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้