คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

พิเศษ ศิริกิจ

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจออนไลน์

ประวัติและผลงาน

หนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ‘ขายของบนเว็บไซต์ Amazon.com’ ที่สร้างรายได้จากความคมในการเลือกสินค้า การจัดการบัญชีผู้ใช้ Amazon.com อย่างมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือ และการดูแลลูกค้าอย่างดีเลิศ
.
ที่ตลาดปัญญา อ.พิเศษ จะมาถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับของความสำเร็จให้ทุกท่านสามารถเลียนแบบและประยุกต์ใช้งานได้

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้