คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

พรวรรณ วงศ์ภักดี

ประวัติและผลงาน

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ทำงานในตำแหน่ง Finance Director ในบริษัทเอกชน และทำงานด้านศิลปะงานปั้นมานานมากกว่า 10 ปี

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้