คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ณัฐวุฒิ สุดธนกิจ

ความเชี่ยวชาญ

ดำน้ำ Scuba,ถ่ายภาพ,ดนตรี,ธุรกิจคาร์แคร์

ประวัติและผลงาน

2014-ปัจจุบัน ครูสอนดำน้ำ สมาคม Naui Usa

2013-ปัจจุบัน ครูสอนดนตรี และนักดนตรี เครื่องดนตรี Djembe

2014-ปัจจุบัน Brand Manager Quartzsignature และ เทรนเนอร์ ผู้ประกอบธุรกิจคาร์แคร์

2010-ปัจจุบัน ผู้ช่วยวิธยากร อ.ปีเตอร์สอนดูดาวกับข่าวดึก TPBS และ ท้องฟ้าจำลอง

2002-ปัจจุบัน ช่างภาพอาชีพ

2015-2016 ที่ปรึกษา บ.สยามคาร์เรนท์

2009-2012 ที่ปรึกษาการตลาด บริษัทโปรแซค จำกัด

1994-2006 ครูสอนเทควันโด โรงเรียน RDC

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้