คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ภาณุภัทร สืบสินสัจจวงศ์

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจออนไลน์

ประวัติและผลงาน

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ Ebay.com กว่า 8 ปี สอนและบรรยายแนะนำผู้สนใจการขายสินค้าผ่าน Ebay.com มามากกว่า 4 ปี ปัจจุบันทำงานอิสระ ขายสินค้าบน Ebay และรับสอน ปรึกษา การขายสินค้าบนอีเบย์

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้