คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

มลฤดี ทีบุญมา

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจออนไลน์

ประวัติและผลงาน

คุณมลฤดี ผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจออนไลน์ รับพรีออเดอร์ญี่ปุ่น รับประมูล Yahoo Japan เป็นผู้เขียน e-Book “จับเสือมือเปล่า Pre-Order Japan รวยได้ ไม่ง้อทุน” e-Book ที่นักธุรกิจ Pre-Order ต่างก็มีไว้ในครอบครอง
.
วันนี้ คุณมลฤดี ทีบุญมา ได้มีอีกผลงานหนึ่งกับตลาดปัญญา คือ คอร์ส “Buy and Bid Japan (สอนทำธุรกิจออนไลน์ พรีออเดอร์ญี่ปุ่น ประมูล Yahoo Japan)” เพื่อมอบความรู้ให้ผู้ที่สนใจ Pre-Order ทุกคนได้นำความรู้นั้นไปใช้และทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้