รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ พลบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ พลบุตร

ภ.ญี่ปุ่น

ปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho Scholarship) ปริญญาโทด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น (MA.) จากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก สาขา Second Language Acquisition and Teaching จาก University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา (Ph.d) ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี
  •  2
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้