มาเลียนแบบ 10 ทักษะสำคัญของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกัน

บทความนี้จะว่าด้วยเรื่องทักษะสำคัญ 10 อย่างทางด้านการบริหารของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ท่านต้องอยากทำตามแน่นอน

ผู้นำทางธุรกิจที่ประสบสำเร็จ มักเป็นที่ยอมรับจากคนส่วนใหญ่..ว่าพวกเขาคือคนที่มีประสิทธิภาพ

พวกเขาเป็นนักตัดสินใจ นักลงมือ

แล้วอะไรกันล่ะที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพแบบพวกเขา

ลองมาเรียนรู้ ‘การบริหารจัดการและทักษะทางธุรกิจ’ ของนักธุรกิจมืออาชีพที่เราสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติตาม เพื่อให้เราสามารถเป็นได้อย่างพวกเขา

 

show_bFJFevRLn__FyCE9yoGM1r60IaF3EuIKbnxSZkJzYv8

1. จัดลำดับความสำคัญ

นักธุรกิจและผู้บริหารเก่งๆ มักจะมีการจัดลำดับงานว่าอะไรควรทำก่อน และอะไรควรทำที่หลัง คุณต้องมองให้ออกว่า “อะไรสำคัญ/ไม่สำคัญ” และอะไร “เร่งด่วน/ไม่เร่งด่วน” การจัดลำดับงานจะทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ และทำงานเสร็จตามเวลาที่ต้องการ ทำตามลำดับนี้ค่ะ

 • สำคัญและเร่งด่วน
 • ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน
 • สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
 • ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน (ถ้ามีสิ่งต้องทำเยอะๆ ลำดับนี้อาจไม่ได้ทำเลยก็ได้)

2. บริหารเวลาให้เป็น

ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน อยู่ที่ว่าจะเอาเวลาไปทำอะไร
เริ่มต้นทันที อย่ารีรอ
ทางเลือกระหว่าง “ทำเลยโดยไม่รีรอ” กับ “เดี๋ยวค่อยทำทีหลัง” เป็นสิ่งที่แยกระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่

นักธุรกิจประสบความสำเร็จจะใช้ตารางเวลาหรือการบันทึกเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถทำงานต่างๆ ให้เสร็จสิ้นในแต่ละวัน พวกเขาจะทำงานให้เสร็จสิ้นแล้วตามตารางงานที่ได้วางไว้แล้ว และเมื่อทำเสร็จพวกเขาจะให้รางวัลตัวเองด้วยการพักผ่อนเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อคลายเครียด และพร้อมที่จะใช้ความคิดเพื่อริเริ่มลงมือทำงานใหม่ๆ

3. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะ “ตอบรับ” เมื่อไหร่ควรจะ “ปฏิเสธ”

อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะ “ตอบรับ” แทนที่จะ “ปฏิเสธ” ทั้งๆที่ในใจของพวกเขาอยากจะปฏิเสธ

เหตุผลก็คือ กลัวที่จะเสียโอกาส หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ บางคนไม่อยากเสียมารยาทหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่กับการถูกปฏิเสธ สุดท้ายก็เอางานมารับผิดชอบเสียเอง แต่จริงๆ มันขึ้นอยู่กับคุณเอง

ลองมาคิดดู ทุกคนต่างก็มีความปรารถนาและรู้ว่าอะไรสำคัญมากหรือสำคัญน้อยสำหรับตัวเรา มันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย ถ้าคุณจะพูดว่า “ไม่” กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการที่จะทำ หรือไม่สนใจที่จะทำ ตราบใดก็ตามที่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้อื่น

4. มีเป้าหมายอยู่ในใจ

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมีภาพที่ชัดเจนของเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ พวกเขาปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ โดยวางเป็นเป้าหมายที่ต้องสำเร็จต่อวัน ต่อสัปดาห์ และต่อปี มันช่วยให้พวกเขามองข้ามความกังวล และพวกเขาจะมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำได้

กลยุทธ์ที่ ‘มีประสิทธิภาพและถูกเวลา’ สามารถนำไปสู่การประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณมัวแต่รอคอย แต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลงมือทำ

5. เรียนรู้อยู่เสมอ และแสวงหาวิธีการใหม่ๆ

ความรู้สามารถหาได้ทุกที่ มันไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องเรียนรู้จากแค่ในห้องเรียน นักธุรกิจเก่งๆ มักรู้ดีว่า ความรู้อีกอย่างที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันคือ ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พวกเขามักจะมองหากิจกรรมยามว่างที่ช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ในทุกๆ วัน และชอบค้นหาอะไรก็ตามที่จะเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้กับพวกเขาเสมอ

6. จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแง่ของธุรกิจ การจัดสรรทรัพยากร คือ การกำหนดงานที่เหมาะสมและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

นักธุรกิจที่ดีจะรู้ว่า พวกเขาจะจัดสรรเวลาอย่างไรเพื่อให้งานเสร็จภายในกำหนด และมีพลังมากพอในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายในทุกๆ วัน พวกเขาจะรู้ว่าลูกน้องคนไหนมีจุดดีจุดด้อยอย่างไร และเลือกใช้งานอย่างชาญฉลาด

สรุปก็คือพวกเขาเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีในปัจจุบัน และสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมจากสิ่งที่พวกเขามี

7. เลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ ยกตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟนดีดีสักเครื่อง สมาร์โฟนที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลาย รองรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ย่อมมีประสิทธิภาพกว่าโทรศัพท์ธรรมดาที่โทรออกได้เพียงอย่างเดียว เพราะการสื่อสารในปัจจุบันมีมากมาย หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมีที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

8. อยู่กับปัจจุบัน

นักธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจะไม่มัวแต่กังวลและคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง พวกเขาจะให้ความสำคัญกับปัจจุบัน และตั้งใจทำมันให้ดีที่สุด แทนที่จะกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และนำมาบั่นทอนจิตใจตัวเอง

ตราบใดที่เป้าหมายชัด แผนงานดี บุคคลากรยอดเยี่ยม ปัญหาตรงหน้าจะเป็นเพียงอุปสรรคท้าทายที่ไม่เคยทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน

9. มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งไม่คาดคิด

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน นักธุรกิจที่ดีจะเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด และเตรียมวิธีการที่สามารถจัดการกับมันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พูดง่ายๆ คือ พวกเขามี Plan B เสมอ

10. ฝึกจับประเด็นให้เก่ง

นักธุรกิจที่ดีจะเป็นนักจับประเด็นที่ดี พวกเขาจะรู้ว่าควรจะเอาอะไรไว้ตรงไหน ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ และรักการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ พวกเขามักจะยุ่งอยู่กับการติดตามข่าวสารใหม่ๆ เพราะชอบที่จะเก็บข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ มาไว้ในคลังความคิดของพวกเขาเสมอ

การพูดคุยเจรจาของเขาจะไม่เยิ่นเย้อ พูดตรงประเด็น ฟังไม่หลุดประเด็น และยังสามารถดึงบทสนทนาให้เข้ามาอยู่ในร่องรอยที่ต้องการได้อีกด้วย

แด่ความสำเร็จของคุณ
ธนกร – ผู้ก่อตั้งตลาดปัญญา

ธนกร ชาลี ตลาดปัญญา โค้ช มาร์เก็ตติ้ง

ความเห็น

3 พฤษภาคม 2016
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2024 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้          

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?