เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน

ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน ขอให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อใช้ระหว่างการเรียน

1. โปรแกรม Adobe Captivate 8 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.1 คลิกที่นี่ (จะเปิดหน้าต่างใหม่) เพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด

1.2 เลือกดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการ (32-bit หรือ 64-bit ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน) โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์

1.3 ไปที่เก็บไฟล์ จะปรากฏไฟล์ ‘xxxxxxxxxx.pgdd‘ ให้คลิกขวา..เปลี่ยนชื่อเป็น ‘xxxxxxxxxx.rar

1.4 แตกไฟล์ โดยคลิกขวาที่ไฟล์ ‘xxxxxxxxxx.rar‘ แล้วเลือก แตกไฟล์ลงที่นี่ (Extract Here) – ถ้าเครื่องของท่านยังไม่มี utility ในการแตกไฟล์ ให้ติดตั้งโปรแกรม WinRAR

1.5 จะปรากฏโฟลเดอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 8

2. ไฟล์ประกอบการอบรม โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

2.1 คลิกที่นี่ (จะเปิดหน้าต่างใหม่) เพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด

2.2 คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือกดาวน์โหลด (ไฟล์ใหญ่ประมาณ 880MB)

2.3 ไปที่เก็บไฟล์ แล้วแตกไฟล์ .zip ที่ดาวน์โหลดมา

3. ไฟล์ฟอนต์

3.1 คลิกที่นี่ (จะเปิดหน้าต่างใหม่) เพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด

3.2 คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือกดาวน์โหลด (ไฟล์ใหญ่ประมาณ 3.5MB)

3.3 ไปที่เก็บไฟล์ แล้วแตกไฟล์ .zip ที่ดาวน์โหลดมา

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?