คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

วันชัย ศรีมันตะ

ความเชี่ยวชาญ

การตลาดออนไลน์, ธุรกิจออนไลน์

ประวัติและผลงาน

– จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– R&D and Test Engineer ในเครือบริษัท Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
– วิศวกรซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัท S&P
– Sale Project Engineer ขายงานโครงการ ระบบเครื่องปรับอากาศ Air Conditioner ภายในอาคาร
– ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ SportDream.in.th (ได้รับแรงบันดาลใจจากการเล่นกีฬา)
– Media Agency รับผิดชอบในส่วนของการทำโฆษณาของ Google Adwords และ Facebook Ad

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้