ข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป

ประวัติและผลงาน

เรียนจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรียนจบปริญญาโทคณะภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่ธรรมศาสตร์ เคยทำงานประจำในบริษัทร่วมทุนปูนซิเมนต์ไทย และไม่เคยมีอาชีพเสริมใดๆ ตลอดอายุงาน ต่อมาปี 2006 ได้ตัดสินใจลาออกไปเรียนต่อเมืองจีน โดยไม่มีพื้นฐานภาษาจีนแม้แต่น้อย จนกระทั่งได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจมีทักษะความชำนาญด้านภาษาจีน หลังจากกลับมาเมืองไทยก็ได้ทำงานประจำที่บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งมากว่า 5 ปี

ปัจจุบันเป็นเจ้าของผลงานหนังสือขายดีติดอันดับ Top 100 Best Seller ของซีเอ็ดหมวดภาษา และมีผลงานหนังสือภาษาจีนขายดี เช่น ศัพท์จีนที่คุณต้องรู้, Mind Map พูดจีนแบบเน้นๆ, คู่มือเริ่มต้นฝึกจีนกลาง เป็นต้น โดยขายผ่านช่องทางอีบุ๊ค, ร้านหนังสือซีเอ็ด, นายอินทร์, B2S และตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้