ข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ชัชญา พานิช

ความเชี่ยวชาญ

นักเขียน

ประวัติและผลงาน

– เจ้าของผลงาน “มายาปกรณัม” แห่งสำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอน
– Blogger ใน MoneyGury.co.th, http://www.ThorFun.com
– Facebook Admin เพจขายของ rainbowsilk และเพจคำคม โลกสวยไปวันวัน
– ปัจจุบันเป็น Copywriter ของเว็บ ตลาดปัญญา.com แห่งโค้ช มาร์เก็ตติ้ง

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้