รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ รุ่งนภา เหมแดง

รุ่งนภา เหมแดง

เคมี

วุฒิปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  วิชาเอก  เคมี วุฒิปริญญาโท - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) ปัจจุบันรับราชการสอนวิชาเคมีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 นอกจากสอนในโรงเรียนแล้ว ยังได้ลงพื้นที่สอนคนในชุมชนผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ สบู่ แชมพู ครีมนวด น้ำยาล้างจาน ลิปบาล์ม ด้วยสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย โดยใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป  
  •  1
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้