พิชิต HSK3 กับสุ่ยหลิน !

สอบ HSK ไม่ยาก เพียงแค่เรียนจีนผ่านคอร์สออนไลน์ สอนโดย อ.สุ่ยหลิน (อัจฉรินทร์) ติว HSK ขั้นเทพ! เผยเทคนิคการสอบผ่านแบบไม่ต้องจำตัวอักษรภาษาจีนทุกตัว

1 STUDENTS ENROLLED

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง สำหรับการศึกษาต่อ หรือนำไปใช้ในการทำงาน เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และการพูด

  สำหรับคอร์สออนไลน์ “พิชิต HSK3 กับสุ่ยหลิน !” นี้ คุณสุ่ยหลิน เจ้าของผลงานหนังสือสอนภาษาจีน TOP Best Seller ได้นำความรู้และเทคนิคต่างๆ รวบรวมให้คุณที่สนใจและต้องการสอบ HSK สามารถรู้เทคนิคการสอบให้ผ่าน โดยไม่จำเป็นต้องอ่านอักษรจีนออกทุกตัว

   

  การดูคลิปวิดีโอ พิชิต HSK3 กับสุ่ยหลิน!
   ต้อง download เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

   

  ** มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนติดต่อสุ่ยหลินได้ที่ **
  Fanpage: เรียนจีน ให้ได้จีน
  Website :  www.chinesexpert.com

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • เจ้าของธุรกิจ
  • พนักงานบริษัท
  • นักศึกษา

  • เทคนิคการทำข้อสอบฟัง
  • เทคนิคการทำข้อสอบอ่าน
  • เทคนิคการทำข้อสอบเขียน

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  1.1. เทคนิคการทำข้อสอบฟังรวมคำถามและหาวิธีจับ Keyword : Part 1 FREE 00:32:00
  1.2. เทคนิคการทำข้อสอบฟังรวมคำถามและหาวิธีจับ Keyword : Part 2 00:31:00
  2.1. ทดสอบการฟังแบบต่างๆ เหมือนข้อสอบจริง : Part 1 00:31:00
  2.2. ทดสอบการฟังแบบต่างๆ เหมือนข้อสอบจริง : Part 2 00:14:00
  3.1. เทคนิคเดาศัพท์ที่ไม่รู้ และตัด Choice ที่ไม่เกี่ยวออก : Part 1 00:23:00
  3.2. เทคนิคเดาศัพท์ที่ไม่รู้ และตัด Choice ที่ไม่เกี่ยวออก : Part 2 00:20:00
  4. ทดสอบการอ่านแบบต่างๆ จับคู่ประโยคเลือกเติมคำศัพท์ในช่องว่าง และอ่านเอาเรื่องจากประโยคสั้นๆ 00:26:00
  5. สอนวิธีเรียงประโยค และสอนเรื่องลำดับขีดกับคำพ้องเสียง 00:11:00
  6. ทดสอบการเขียนแบบต่างๆ เช่น เรียงประโยคให้ถูกและเติมคำในช่องว่าง 00:16:00

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2016 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?